Partidul Liberal

L I S T A
candidaților la funcția de consilier în Consiliul  CECE1 mun.Chișinău
pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023
din partea Partidul Liberal

Nr.

d/o

Numele Prenumele Sexul Anul nașterii
1 Purice Ion M 1987
2 Crudu Violeta F 1975
3 Revenco Sergiu M 1990
4 Jelescu Dumitru M 1989
5 Cirja Natalia F 1976
6 Chicu Lilian M 1977
7 Ghimpu  Lidia F 1961
8 Cheptene  Zaharia M 1984
9 Braghis Nadejda F 1992
10 Balan Oleg M 1990
11 Marzenco Gheorghe M 1953
12 Ciobanu Valentina F 1957
13 Cuculescu Iurie M 1967
14 Nichita Ana F 1986
15 Conovali Vera F 1968
16 Luchian Vasile M 1949
17 Morari Emilia F 1964
18 Bogdan Eugen M 1987
19 Otel Ecaterina F 1952
20 Danail Lilia F 1978
21 Vesti Mihail M 1967
22 Filipp Cristian M 1995
23 Bilba Lucia F 1982
24 Vieru Stefan M 1961
25 Grati Tatiana F 1979
26 Muresanu Liomid M 1953
27 Baciu Iana F 1984
28 Blanaru Alina F 1977
29 Berzoi Ludmila F 1953

 

Distribuie