Partidul Politic „Partidul Nostru”

L I S T A
candidaților la funcția de consilier în Consiliul  CECE1 mun.Chișinău
pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023
din partea Partidul politic „Partidul Nostru”

Nr.

d/o

Numele Prenumele Sexul Anul nașterii
1 Șova Denis M 1981
2 Vartic Valerian M 1950
3 Timuș Andrei M 1973
4 Pohila Igor M 1968
5 Arabadji Alexandr M 1982
6 Vîrtosu Olesea F 1984
7 Dulchevici Liudmila F 1972
8 Tomacu Tatiana F 1972
9 Apostol Maria F 1975
10 Ceropita Ivan M 1990
11 Chesov Rodion M 1993
12 Grigorjevschi Alexandru M 1971
13 Stanciu Viorica F 1976
14 Breazu Igor M 1984
15 Rusu Oleg M 1983
16 Cebanu Aliona F 1981
17 Beleuța Alexandru M 1992
18 Carp Maria F 1997
19 Cosarciuc  Alexandru M 1993
20 Șova Irina F 1982
21 Siceac Dmitri M 1978
22 Vicol Alexandru M 1983
23 Dulchevici Anastasia F 1996
24 Lupașco Nicolae M 1994
25 Zaharia Diana F 1987
26 Bazaochi Sergiu M 1986
27 Cuciuc Victoria F 1974
28 Doroșenco Alexandru M 1968
29 Cazacu Liudmila F 1964
30 Berezovschi Eugeniu M 1984

 

Distribuie