În sondajul efectuat de Primăria Mea în 2019 lipsa curățeniei se situa pe locul doi în topul problemelor percepute de locuitorii Chișinăului (33%). ​​Sondajul din 2022 arată un top diferit al priorităților, unde curățenia (colectarea și sortarea deșeurilor menajere) s-a clasat deja pe locul cinci (cu 14%). Locuitorii capitalei nu se mai arată deranjați de salubrizarea orașului la general, dar evidențiază în mod specific problema gestionării eficiente a deșeurilor. Un alt aspect ce determină curățenia orașului este problema animalelor fără adăpost.

Ștefăniță Ion
Ștefăniță Ion
  • Care este strategia Dvs. pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate și a crește rata celor reciclate sau reutilizate?
  • Care este planul de acțiuni pentru a remedia problema animalelor fără adăpost?

„În ultimii 4 ani avem un progres pe curățenie și amenajare, entitatea de profil își fortifică tehnica necesară pentru o mai bună gestionare a domeniului, deci vizibil urba o vedem mai aspirată, spălată. Ce ține de deșeuri, parteneriatul cu agentul economic trebuie susținută și bugetată, reciclarea este cu rezultat, iar cantitatea de deșeuri spre Țânțăreni sa diminuat, la 80%. Cu referire, la animalele fără adăpost din informația pe care o dețin, acest subiect este sub control la DGLCA. Avem progrese, avem azil de animale, sterilizări, etc.

Anatolie Prohnițchi
Anatolie Prohnițchi

Care este planul de acțiuni pentru a remedia problema animalelor fără adăpost?

„Vom crea condiții pentru animalele de companie și a celor fără stăpân”. 

Care este strategia Dvs. pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate și a crește rata celor reciclate sau reutilizate?

„1.Vom soluționa problema deșeurilor prin implementarea unei strategii moderne de sortare, colectare, reciclare și stocare. Implementarea unui PPP pentru construcția unei uzine de sortare și reciclare a deșeurilor.
2. Vom pleda împotriva construcției uzinei pentru incinerarea deșeurilor pe teritoriul municipiului Chișinău din cauza nocivității procesului și efectului negativ asupra populației din vecinătate”.

Ion Bulgac
Ion Bulgac

Care este planul de acțiuni pentru a remedia problema animalelor fără adăpost?

„În principiu se referă la sterilizare pe bune, oprirea prin presiuni publice a schemelor care se fac azi la Necropolă, crearea registrului unic al animalelor de companie.
Introducerea unei taxe simbolice pentru toți proprietarii de animale de companie. În orice țară civilizată, cumpărarea unui animal și îngrijirea lui este o mare responsabilitate. Unicul format în care, la modul real, oamenii din administrația primăriei municipiului Chișinău vor să rezolve problema animalelor fără stăpân este să le omoare. Animalele de companie sunt înregistrate și microcipate, așa încât să poată fi identificat proprietarul în caz de pierdere sau abandon. Avem astăzi cadru legal care permite pedepsirea proprietarilor iresponsabili, dar nu avem nici un mecanism de control și de implementare a acestuia. Această măsură care vine să educe cetățenii, trebuie privită în ansamblu cu oportunitatea de a introduce câte ore în școală, pentru ca elevii să învețe cum trebuie să construim relația cu animalele.
Control mai strict pe piața neagră. Sterilizarea. Animalele se înmulțesc constant și masiv, problemă care poate fi rezolvată doar prin sterilizare. Sterilizare înseamnă eliminarea a 2 tipuri de agresivitate, deoarece câinii sunt agresivi, în special atunci când vor să se înmulțească, și, respectiv după ce deja au pui. Administrația orășenească trebuie să conlucreze foarte strâns cu suburbiile în acțiunile de capturare și sterilizare a animalelor fără stăpân, proces care trebuie să se întâmple în 3 zone mari în Zona Metropolitană Chișinău”.

Care este strategia Dvs. pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate și a crește rata celor reciclate sau reutilizate?

„1. Gropa de gunoi de la Țânțăreni – tranziția graduală treptată la Centrul de Prelucrare. Gropa de gunoi de la Țânțăreni trebuie să devină muzeu și istorie în următorii 50 ani. Tranziția trebuie să aibă loc treptat, în conformitate cu strategia națională.
2.  Incinerarea gunoiului în format european, similar celui din Viena”.

Popa Ruslan
Popa Ruslan

Care este strategia Dvs. pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate și a crește rata celor reciclate sau reutilizate?

„Avem nevoie de uzină de prelucrare a deșeurilor. Este și un loc potrivit în Chișinău – pe locul centralei de cogenerare-3 (ТЭЦ-3). Și, bineînțeles, mașini speciale pentru colectarea deșeurilor diferite (sticlă, plastic, hârtie, etc). Azi toate deșeurile se colectează și se duc la depozitare. Asta este o bombă atomică cu efect amânat pentru orașul Chișinău”.

Care este planul de acțiuni pentru a remedia problema animalelor fără adăpost?

Planul este unul complex, însă dacă pe scurt, pot evidentia trei puncte majore:
a) Sterilizarea: Realizarea de programe de sterilizare în masa a câinilor vagabonzi pentru a preveni creșterea populației de animale vagabonde. Important: sterilizarea trebuie să fie făcută atât la masculi, cât și la femele.

b) Adăposturi temporare. Întreținerea adăposturilor în care câinii vagabonzi pot găsi adăpost și îngrijire temporară (inclusiv medicală).

c) Campanii de adopție în masă: Promovarea adopției câinilor vagabonzi poate reduce numărul de animale fără adăpost. Primăria cu organizațiile și adăposturile pot promova în mod activ această inițiativă”.

Gligor Ștefan
Gligor Ștefan

Care este strategia Dvs. pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate și a crește rata celor reciclate sau reutilizate?

„Vom înființa un centru urban de sortare și incinerare a deșeurilor prin parteneriat public-privat. În acest sens se va iniția un studiu de fezabilitate și apoi se va lucra intens pe atragerea de fonduri (granturi și credite) pentru acest proiect. 

Incinerare deșeurilor este făcută în toate orașele europene. Membri din echipa noastră au fost în vizită de lucru la Copenhaga unde a văzut cum funcționează acest tip de centru. El poate produce energie termică, respectiv reduce dependența noastră de gaze rusești și rezolvă problema depozitării deșeurilor. Vom încuraja companiile private de sortare a deșeurilor și vom iniția colaborări cu acestea.

Vom colabora cu agenții economici, în special cu rețelele de magazine alimentare pentru a asigura colectarea de plastic, sticlă, hârtie, textile, deșeuri electronice și alte materiale care pot fi reciclate. În acest fel vom optimiza procesarea deșeurilor”.

Care este planul de acțiuni pentru a remedia problema animalelor fără adăpost?

„Expertiză în acest sens există și trebuie doar atrasă prin intermediul programelor de schimb de experiență. Animalele fără adăpost trebuie plasate în centre special amenajate la periferia orașului. Toate animalele fără adăpost trebuiesc sterilizate și vaccinate ca să evităm înmulțirea necontrolată și răspândirea de boli. Vom încuraja adopția. Pentru înființa aceste centre de îngrijire, e nevoie de un parteneriat între Primărie și sectorul asociativ. Vom veni cu un plan de colaborare, dar și de colectare de fonduri”.