Din martie 2020, presa nu poate participa la ședințele săptămânale ale serviciilor primăriei și nu poate acorda direct întrebări de precizare despre informațiile prezentate, ceea ce poate duce la abordarea superficială a subiectelor de interes public și informarea unilaterală, incompletă sau eronată a locuitorilor despre activitatea primăriei municipiului Chișinău. Deși a fost aprobat încă în 2016, votul electronic nu este utilizat în CMC. Locuitorii nu au acces la stenogramele ședințelor.
Doar 6% din respondenții sondajului au menționat că au participat la consultări publice, ședințe, dezbateri organizate de către reprezentanții Primăriei.

Întrebări:
  1. Care este strategia Dvs. pentru a îmbunătăți nivelul de transparență a primăriei și participare a locuitorilor în procesul decizional?

Ștefăniță Ion
Ștefăniță Ion

Personal sunt mulțumit de activitatea entităților de profil municipale, ghișeul unic, acte permisive, ședințe municipale, etc. Așa trebuie să continuăm”.

Anatolie Prohnițchi
Anatolie Prohnițchi

„1.Organizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale a tuturor funcționarilor Primăriei și a subdiviziunilor din subordine.
2. Selectarea și numirea pretorilor, șefilor de direcții la propunerea fracțiunilor din CMC și din rândul candidaților la funcția de primar în baza competențelor profesionale, experienței manageriale.
3. Vom promova egalitatea în drepturi a femeilor și bărbaților excluzând orice barieră în ascensiunea spre succes a femeilor.
4. Adoptarea unei strategii anticorupție și verificarea integrității funcționarilor primăriei și a consilierilor.
5. Desfășurarea săptămănală a ședințelor CMC.
6. Organizarea dărilor de seamă publice privind activitatea și implementarea planurilor și bugetelor Primăriei şi a subdiviziunilor din subordine o dată la 6 luni.”

Ion Bulgac
Ion Bulgac

Digitalizare. Bugetare transparentă.
Poate fi dezvoltat un sistem de registru public bazat pe Blockchain. Acest lucru ar permite ca bugetul orașului să fie înregistrat într-un mod transparent și imuabil, astfel încât orice cetățean să poată examina modul în care sunt alocate și cheltuite fondurile. De asemenea, sistemul poate fi programat să semnaleze orice discrepanțe sau nereguli, reducând astfel șansele de corupție. ”

Popa Ruslan
Popa Ruslan

„Vă înțeleg grija și susțin 100% transparența în luarea deciziilor de către primărie. Sunt pentru votarea electronică și promit că vom implementa sistemul dat.

Mai mult decât atât, vreau să le ofer și  locuitorilor posibilitatea de a vota în favoarea sau defavoarea anumitor propuneri și inițiative, ca consilierii municipali și administrația primăriei să știe opinia, prioritățile și dorințele locuitorilor capitalei.”

Gligor Ștefan
Gligor Ștefan

Asigurarea transparenței proceselor decizionale este una din metodele de bază de luptă cu corupția endemică din Primărie. Vom asigura publicarea tuturor certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, procedurilor de achiziție publică, consultațiilor publice și oricăror acte care vizează interesul public pe platforma electronică a primăriei. 

E nevoie de creat un sistem de înregistrare a petițiilor și înregistrare a solicitărilor pentru audiențe în cadrul Consiliul Municipal pentru a face imposibilă modificare „de urgență” a agendei CSM. Astăzi aceste practici sunt obișnuite pentru a face posibilă examinarea dosarelor dubioase ce țin de construcții și terenuri. 

Vom crea implementa un sistem de vot electronic pentru a da cetățenilor posibilitatea de a participa în unele din procesele decizionale și de a sistematiza consultările publice. Vom crea un sistem de bugetare participativă eficient și transparent care va permite cetățenilor să co-decidă alocarea banilor pe anumite subiecte mai simple gen: amenajarea spațiilor verzi, gestiunea spațiilor publice, amenajarea terenurilor de joacă și a zonelor de agrement.”